ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV GULDHÄFTET OCH MEDLEMSKAP I GULDHÄFTET AB

 1. Allmänt
  1. När du väljer att köpa det fysiska Guldhäftet eller Guldhäftets app (”Guldhäftet”) av Guldhäftet AB (”Guldhäftet AB” eller ” vi”) innebär det att du ges tillgång till en mängd fina erbjudanden.
  2. Du kan även bli medlem hos oss, det innebär att:
   • Du får nyhetsbrev med erbjudanden på produkter och tjänster
   • Du ges möjlighet att delta i eventuella tävlingar som vi anordnar
   • Du kan välja att delta i undersökningar
  3. Guldhäftet tillhandahålls av Guldhäftet AB med organisationsnummer 556890- 3255. När du blir väljer att köpa Guldhäftet kommer du att få godkänna dessa villkor som gäller för köp av Guldhäftet och medlemskap hos Guldhäftet AB och förbinder dig därmed att följa dessa.
  4. Guldhäftet innehåller en samling erbjudanden hos våra samarbetspartners. De eventuella köp du gör hos våra samarbetspartners genom att använda erbjudanden i Guldhäftet gäller mellan dig och vår samarbetspartner. Villkoren för dessa köp samt om du har några frågor eller anspråk avseende det köpet hänvisar vi till den part du ingått avtalet med.
  5. Guldhäftet kan även köpas av en förening. Om du har köpt Guldhäftet av en förening ansvarar den föreningen för villkoren för det avtalet som gäller mellan dig och föreningen.
 2. Produktinformation
  1. De erbjudanden som finns tillgängliga för dig i Guldhäftet är personliga och gäller under ett års tid från ditt köp i Växjö och Kalmar samt 6 månader i Göteborg enligt de villkor som anges vid respektive erbjudande.
  2. Erbjudanden är endast tillgängliga för dig i den stad eller i de städer som du har valt vid köpet. Du kan när som helst lägga till ytterligare städer genom att köpa till dessa.
 3. Avtal och köp m.m.
  1. Du kan ingå avtal om köp av Guldhäftet på https://www.guldhaftet.se(”Hemsidan”) eller via vår app Guldhäftet (”Appen”). Om du köper Guldhäftet på Hemsidan ingår du och Guldhäftet AB ett avtal om köp när du har slutfört ditt köp på Hemsidan. Om du har genomfört köp av Guldhäftet via Appen direkt i en app-butik ingår du och Guldhäftet AB ett avtal om köp när du har slutfört köpet av Appen. När du genomför ditt köp behöver du ange vissa personuppgifter till oss. Om du har genomfört köp av Guldhäftet via vår App kommer du automatiskt att bli medlem hos oss. Det är inte möjligt att utnyttja Guldhäftets erbjudanden i Appen utan att du har ett medlemskap hos oss. Du kan även välja att fristående från köpet bli medlem hos oss, se mer om medlemskapet under punkt 4.
  2. Endast du som är 16 år, inte står under förmyndarskap och godkänner dessa villkor kan köpa Guldhäftet. När du köper Guldhäftet försäkrar du att du är över 16 år. Om du är under 16 år krävs din målsmans/dina målsmäns samtycke för att få göra köp hos oss.
  3. Att godkänna villkoren innebär att du garanterar att du har förstått villkoren, att du förbinder dig att följa dessa samt att dina uppgifter är riktiga. Du är skyldig att fylla i korrekta och fullständiga uppgifter och ansvarar själv för de uppgifter som är felaktiga. Du ansvarar även för att de uppgifter som vi har om dig är uppdaterade och korrekta vilket innebär att du ska meddela oss om eventuella ändringar av dina uppgifter.
  4. Vid beställning skickar vi en orderbekräftelse till dig. Vi uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med kundtjänst. Vid frågor om ditt köp kan du kontakta oss, se våra kontaktuppgifter här nedan och på Hemsidan.
  5. Vi reserverar oss för slutförsäljning av Guldhäftet samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på Hemsidan när som helst. Om felaktigt pris har angetts på ett Guldhäfte som du har beställt kommer vi meddela dig detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen.
 4. Medlemskap
  1. Du kan bli medlem hos oss på något av följande två sätt:
   1. a) Om du köper Appen kommer du automatiskt att bli medlem. Du är då en så kallad aktiv medlem (”Aktiv Medlem”) vilket innebär att du kan använda erbjudanden hos oss, att du visas erbjudanden som är anpassade för dig, att du ges tillgång till ditt konto, att du kan delta i undersökningar från oss och att du får nyheter från oss m.m. Du kan ange ytterligare uppgifter för att få anpassade erbjudanden och anpassad marknadsföring.
   2. b) Utan att köpa Appen kan du på eget initiativ välja att bli medlem genom att skapa ett konto hos oss och godkänna dessa villkor. Då blir du en så kallad passiv medlem (”Passiv Medlem”). Som Passiv Medlem kan du ladda ner Appen och se våra erbjudanden men du kan dock inte använda erbjudanden du hittar hos oss. För att kunna göra det behöver du bli en Aktiv Medlem. Som Passiv Medlem får du dock del av andra fördelar av medlemskapet, t.ex. ges du tillgång till ditt konto, kan delta i våra undersökningar och får nyheter från oss.
  2. Ditt medlemskonto är personligt och du ansvarar själv för att ingen annan än du kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja dina inloggningsuppgifter för någon och ska se till att eventuell handling med uppgift om ditt konto förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om du misstänker att någon obehörig känner till dina inloggningsuppgifter uppmanar vi dig att omgående kontakta Guldhäftet AB för att anmäla detta.
  3. Om Guldhäftet AB misstänker att ditt konto eller dina inloggningsuppgifter missbrukas eller om användandet annars bryter mot villkoren har Guldhäftet AB rätt att stänga av dig från Appen. Skulle missbruket ha lett till kostnader för Guldhäftet AB kan du vara skyldig att ersätta Guldhäftet AB för dessa så långt som möjligt enligt vad tillämplig lag tillåter. Guldhäftet AB har även rätt att oavsett anledning ge dig nya inloggningsuppgifter.
 5. Användning av erbjudanden
  1. Du ansvarar själv för att ditt användande av Guldhäftet och Guldhäftet ABs medlemskap inte orsakar skada eller annan olägenhet för någon. Guldhäftet AB följer svensk lag och har rätt att ta bort sådant som på något sätt är olämpligt eller olagligt.
  2. Guldhäftet AB har rätt att ändra och omstrukturera Guldhäftet och Guldhäftet ABs medlemskap.
  3. Den rätt vi ger dig att använda Guldhäftet och medlemskap samt dess innehåll innefattar inte en rätt att:
   1. (a) använda Guldhäftet och medlemskap samt dess innehåll för kommersiellt bruk;
   2. (b) efterlikna Guldhäftet och medlemskap samt dess innehåll;
   3. (c) sprida vidare eller sälja erbjudanden som du har fått tillgång till genom Guldhäftet och/eller medlemskap, t.ex. rabattkoder;
   4. (d) låta någon annan få tillgång till ditt konto eller på annat sätt äventyra ditt kontos säkerhet;
   5. (e) rikta anspråk gentemot Guldhäftet AB på grund av eventuella anspråk som våra samarbetspartners riktar mot dig med anledning av ditt köp, såvida vi inte enligt tvingande lag anses ha orsakat felet;
   6. (f) ange felaktiga uppgifter vid avtalets ingående eller under avtalets giltighetstid; eller
   7. (g) kopiera, efterlikna, ladda ner, vidaresälja eller exploatera Guldhäftet och Guldhäftet ABs medlemskap samt dess innehåll.
  4. De åtgärder som anges ovan under 5.3 . (a) - (g) inte tillåtna.
 6. Priser, avgifter och betalning för Guldhäftet
  1. Vid köp av Guldhäftet gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Hemsidan, om annat inte uttryckligen avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.
  2. Samtliga priser anges i svenska kronor. Priserna visas inklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.
  3. I samarbete med Payson erbjuder vi dig olika sätt att betala för ditt köp. Mer information om vilka betalsätt vi erbjuder samt eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Hemsidan. Fullständiga villkor om Paysons betalsätt hittar du på Paysons hemsida. Vi och Payson förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt.
 7. Kampanjer och erbjudanden

  Guldhäftet AB kan från tid till annan erbjuda kampanjer som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor, t.ex. rörande pris eller frakt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Guldhäftet AB i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.
 8. Leverans och transport om du beställer Guldhäftet från vår Hemsida
  1. Fraktkostnaden är inkluderad i priset om inget annat inte uttryckligen framgår vid köpet. Guldhäftet AB levererar endast inom Sverige. Observera att ytterligare begränsningar i leveransen kan förekomma och anges i så fall på Hemsidan.
  2. Guldhäften som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Hemsidan. Den förväntade leveranstiden av din beställning framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Hemsidan. Avvikelser kan ske från angivna leveransdatum. Om du har beställt ett Guldhäfte som är tillfälligt slut är leveranstiden längre än för varor i lager. Om det uppstår några problem som fördröjer leveransen får du meddelande om detta. Om inte annat särskilt avtalats ska Guldhäftet levereras utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter att avtalet om köp ingicks. Du har rätt att häva köpet om det varit dröjsmål med leveransen och detta inte beror på dig, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig eller om du innan köpet har meddelat att avlämnande av Guldhäftet en viss dag är avgörande för ingående av avtalet om köp.
 9. Ansvar
  1. Guldhäftet AB tillhandahåller erbjudanden som är giltiga hos våra samarbetspartners. Guldhäftet AB tillhandahåller inte själv erbjudanden eller annonser för produkter eller tjänster. Det innebär att du ingår avtal med Guldhäftet ABs samarbetspartner direkt när du gör ett eventuellt köp hos en samarbetspart och utnyttjar ett erbjudande som du har köpt hos Guldhäftet AB. Villkoren gäller inte sådant köp som genomförs hos Guldhäftet ABs samarbetspartner.
  2. Om du har frågor rörande erbjudande från Guldhäftet ABs samarbetspartner så tar du med fördel dessa direkt med sådan samarbetspartner.
  3. Guldhäftet ABs avsikt är att information som lämnas i Guldhäftet eller inom ramen för medlemskapet alltid ska vara korrekt och uppdaterad samt att samarbetsparters erbjudanden ska gå att nyttja. Guldhäftet AB kan dock inte säkerställa att så alltid kommer att vara fallet. Så långt det är möjligt i enlighet med tvingande lag omfattar Guldhäftet ABs ansvar aldrig indirekta skador.
 10. Personuppgifter
  1. Guldhäftet AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa om i vår integritetspolicy.
 11. Särskilda villkor för Appen
  1. Guldhäftet AB tar betalt när du köper Guldhäftet via Appen. För att kunna använda Appen eller viss version av den kan krävas att du har installerat viss programvara.
 12. Ångerrätt
  1. Vid köp av Guldhäftet från vår Hemsida eller köp via Appen i en app-butik gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du har köpt Guldhäftet direkt från vår Hemsida innebär detta att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person, tagit emot den Guldhäftet. Om du har köpt Guldhäftet via Appen direkt i en app-butik beräknas ångerfristen från den dag då avtal ingås.
  2. Om du vill ha rätt till full återbetalning för Guldhäftet om du ångrar ditt köp får du inte hantera Guldhäftet i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Skulle du hantera Guldhäftet utöver detta har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad Guldhäftet minskat i värde på grund av sådan hantering, se vidare under punkt 11.6 nedan.
  3. Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Guldhäftet AB. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att kontakta vår kundtjänst. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vid köp av flera Guldhäften, hur många Guldhäften du önskar ångra köp av i meddelandet. Du kan också välja att använda denstandardblankett för utövande av ångerrättsom Konsumentverket tagit fram.
  4. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du sänder ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.
  5. Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för produktens skick efter det att du har mottagit produkten samt under returfrakten. Vi rekommenderar att du skickar produkten väl emballerad. Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Guldhäftet AB.
  6. När du utövar din ångerrätt kommer vi betala tillbaka det belopp som du betalat för det ångrade Guldhäftet. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
  7. Vi betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi tagit emot Guldhäftet eller du har visat att Guldhäftet har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, om inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.
 13. Reklamation
  1. Om du har köpt Guldhäftet har du alltid rätt att reklamera fel inom tre år från det att du mottog varan. Om du vill göra gällande fel i beställd vara ska du så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Guldhäftet AB. För att vara giltig måste reklamationen göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Vid reklamation ska du kunna visa att Guldhäftet är köpt av Guldhäftet AB, till exempel genom att uppvisa orderbekräftelse.
  2. Om vi fått tillbaka ett reklamerat Guldhäfte och konstaterat att reklamationen är giltig i enlighet med gällande lag kommer vi att stå för returfrakten.
  3. Om du har köpt Guldhäftet från en förening ska du ta kontakt direkt med föreningen för en eventuell reklamation. I dessa fall är det föreningen som ansvarar för köpet och därför även deras villkor som gäller.
  4. När du använder Guldhäftet och ingår ett köp av en vara eller en tjänst med någon av våra samarbetspartners ingår du ett avtal direkt med den aktuella samarbetspartnern. Samarbetspartnerns villkor kommer därmed att gälla för det avtalet. Om du inte är nöjd med ett köp eller en tjänst som du har gjort hos vår samarbetspartner ska du kontakta vår samarbetspartner direkt för en eventuell reklamation.
  5. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att Guldhäftet inte är felaktig enligt gällande lagstiftning.
 14. Avtalstid och upphörande
  1. Om du köper Guldhäftet
  2. Guldhäftet AB har rätten att för omedelbart upphörande avsluta din inloggning till Appen om du bryter mot dessa villkor. Avslutande av din inloggning innebär att du inte längre kommer ha tillgång till Appen, d.v.s. du kommer inte ha möjlighet att logga in i eller använda Appen.
  3. Om du är medlem hos oss
  4. Om du har köpt vår App startar ditt medlemskap när du genomför köpet och du kommer att fortsätta vara en Aktiv Medlem i ett år för Växjö och Kalmar alt. sex månader för Göteborg. Om du är en Passiv Medlem startar ditt medlemskap när du ansöker om att bli medlem och gäller tills du säger upp medlemskapet.
  5. Ditt medlemskap kan dock (oavsett hur det har skapats) upphöra tidigare i följande fall:
   1. a) Ditt medlemskap kan avslutas genom att du meddela oss om att du önskar avsluta ditt medlemskap. Om du vill avsluta ditt medlemskap kommer så att göras så snart vi har fått kännedom om din begäran om att avsluta ditt medlemskap. Du kan även avregistrera dig från våra utskick när som helst, det innebär dock inte att du slutar vara medlem.
   2. b) Guldhäftet AB har rätten att för omedelbart upphörande avsluta ditt medlemskap om du bryter mot dessa villkor.
  6. Medlemskapets upphörande får till följd att dina uppgifter raderas och du inte längre har tillgång till medlemskapet. I så fall kommer du t.ex. inte att ha möjlighet att logga in på ditt konto eller använda Appen.
 15. Funktionalitet och tillgänglighet
  1. Guldhäftet AB strävar efter att Appen, medlemskap samt dess innehåll alltid ska fungera på ett felfritt sätt och fungera tillsammans med de standardwebbläsare som finns. Tillfälliga störningar och driftsavbrott kan dock förekomma. Tidvis kan vissa funktioner även vara otillgängliga.
  2. Informationen i Guldhäftet kan innehålla tekniska felaktigheter eller felskrivningar. Kontakta gärna vår kundservice för att påtala sådant du upptäcker.
 16. Immateriella rättigheter
  1. Guldhäftets Hemsida, Guldhäftet, Appen och medlemskapet, samt innehållet på dessa, inklusive katalogen över Guldhäftet ABs samarbetspartners och erbjudanden från samarbetspartners samt tekniska lösningar bakom dessa skyddas av immateriella rättigheter och katalogskydd. Samtliga rättigheter tillhör Guldhäftet AB eller eventuella samarbetspartners till Guldhäftet AB.
  2. Innehåll på Guldhäftets Hemsida, i Guldhäftet, i Appen och i medlemskapet, samt katalog och varumärken får inte användas i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att du ska kunna utnyttja Guldhäftet Produkter och medlemskap enligt dessa villkor och på avsett sätt.
 17. Ändring och överlåtelse av villkoren
  1. Genom att acceptera villkoren godkänner du att Guldhäftet AB får överlåta det avtal som du har ingått avseende ditt köp av Guldhäftet och/eller ditt medlemskap till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Guldhäftet AB eller till bolag den koncern som Guldhäftet AB tillhör vid tidpunkten för överlåtelsen.
  2. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras i Appen och på Hemsidan. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på myndighets bud och som innebär att ändringen måste gälla omgående.
  3. Om du använder vår App har Guldhäftet AB rätt att göra ändringar i dessa villkor när som helst. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med att du loggar in på ditt konto), alternativt 30 dagar efter att Guldhäftet AB har informerat dig om ändringarna.
 18. Kontaktuppgifter
  1. Om du har några frågor eller vill lämna klagomål eller göra anspråk kan du kontakta oss på vår e-postadress support@guldhaftet.se eller via vår postadress Ekland Vall 23, 431 59 Mölndal.
 19. Tillämplig lag och tvist
  1. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor eller avtalet mellan Guldhäftet AB och dig som konsument ska tolkas i enlighet med svensk lag.
  2. Vid eventuell tvist följer Guldhäftet AB beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Eventuell tvist kan även avgöras av allmän domstol.

Dessa villkor har fastställts den 2018-11-01.